VAD SÄGER LAGEN?

Den 1 augusti 2018 kom den nya Kamerabevakningslagen. I samband med detta blev det lättare och mer fritt för både privatpersoner och privata verksamheter eller företag att kameraövervaka utan att först behöva söka tillstånd.

Väldigt förenklat kan man säga att privatpersoner inte omfattas av Kamerabevakningslagen (KbL) eller ens Dataskyddsförordningen (!) och alltså med hänvisning till det s.k. "privatundantaget" kan övervaka fritt under förutsättning att:

- det som övervakas enbart är inom den egna tomten eller bostaden

- den som övervakar gör det i egenskap av privatperson

- det filmade materialet inte kommer att spridas, exempelvis på internet

 Alla Seeyou:s kameror har en lättförståelig inbyggd programvara där man kan markera vilka delar av synfältet som skall maskeras och vara svart, vilket gör det lättare att övervaka den egna tomten utan att bryta mot lagen eller inkräkta på grannens fastighet.

Notera också att ovanstående förutsätter att de byggnader som bevakas inte används i näringverksamhet. Finns exempelvis ett Attefallshus som används som kontor till företaget så gäller inte privatundantaget för den delen.

 

Generellt för företag, föreningar m.m.

Vill ni övervaka på ett företag eller verksamhet behöver ni i normalfallet inte heller bekymra er om just Kamerabevakningslagen eller ansöka om tillstånd. MEN det är däremot viktigt att följa regelverket i Dataskyddsförordningen (GDPR). Tänk på att så fort det går att identifiera en person på bild så är det per definition en personuppgift och dataskyddsförordningen träder i kraft. I huvudsak betyder detta två saker:
1. Att ni behöver göra en s.k. "intresseavvägning" där ni väger intrånget i den personliga integriteten  mot den rättsliga grunden för övervakningen. OBS att detta skall göras innan ni påbörjar kamerabevakningen och att ni kan få frågan i efterhand och då behöva redovisa hur ni resonerat när ni tog beslut om att övervaka. Intresseavvägningen bör alltså dokumenteras för eventuella framtida frågor.
2. Att ni behöver informera om ATT ni övervakar och även VEM som övervakar - exempelvis med tydliga skyltar vid samtliga ingångar till lokalen - och förslagsvis hänvisa till en hemsida där det finns kontaktuppgifter dit man vänder sig om man har frågor gällande er kamerabevakning.

Bostadsrättsföreningar?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Fastighetsägare?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Hemlig kameraövervakning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Parkeringar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Restauranger

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Butiker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Personlig integritet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.