Tips för bättre kameraövervakning

Vi guidar dig till rätt övervakningssystem och finns tillgängliga via chatt, mail eller telefon.

Dagens professionella digitala övervakningskameror ger dig helt andra möjligheter än för bara ett par år sedan. Vi på Seeyou jobbar enbart med utvalda digitala IP-kameror från kända tillverkare, med tyngdpunkt på professionella kameror och övervakningssystem under vårt eget varumärke. Dessutom kan vi erbjuda produkter från Hikvision ocxh Axis. Kamerorna är fyllda av smarta funktioner som gör övervakningen enkel, och dessutom kan du välja kameror med en helt annan bildkvalitet än tidigare. Det finns kameror som läser en bils registreringsnummer på flera hundra meters avstånd i totalt mörker, och det finns kameror som helt själva övervakar stora arealer och även larmar om någon går in i ett visst område m.m. Alla funktioner och val kan naturligtvis göra det svårt att välja rätt, och hittar du inte svar på dina frågor bland rubrikerna här nedanför så är du alltid välkommen att kontakta kundtjänst så hjälper vi dig.

Klicka på rubrikerna här nedanför för mer information och svar på vanliga frågor.
Se även sidan "Jämför bildkvalitet".

Vad är syftet med övervakningen?

Den första frågan du bör ställa dig själv innan du bestämmer dig för ett övervakningssystem är vad som är SYFTET med övervakningen. Är det att kunna ÖVERBLICKA, DETEKTERA eller IDENTIFIERA? De flesta övervakningskameror - även relativt enkla och billiga system - klarar av att överblicka inom sitt område, men för att kunna identifiera ställer det betydligt högre krav på utrustningen.
Exempel på när man vill kunna ÖVERBLICKA kan vara en parkering där man vill se hur fullt det är för att kunna styra om bilar till andra parkeringar, en lastkaj där man skall öppna när en lastbil kommer, eller ett inhägnat område där man vill se om någon tar sig in på natten för att då kunna skicka ut en väktare. I dessa fall är man alltså inte ute efter att kunna se vem som sitter i vilken bil, vilka registreringsnummer som passerar eller liknande. Inom ramen för att överblicka eller DETEKTERA kan det ibland t.o.m. ibland vara bättre med professionella värmekameror som kan detektera såväl djur och människor som fordon på stora avstånd.
Exempel på när man tydligt vill kunna se personens ansikte för att kunna IDENTIFIERA är naturligtvis vid olika typer av brott, som exempelvis inbrott i huset eller stöld av saker i trädgården, men det kan också vara bra att redan från soffan kunna se vem det är som ringer på dörren, eller på distans se att det är rätt hantverkare man släpper in i huset

Smarta funktioner

Många av dagens övervakningskameror har funktioner som underlättar och skapar helt nya möjligheter jämfört med traditionell övervakning.
- Automatisk kontroll av registreringsnummer gör att t.ex. en motorstyrd grind kan öppnas eller ett larm kan startas helt automatiskt, beroende på vilken bil som kommer in i kamerans synfält.
- Områdes-larm, kameran kan larma när någon kommer in i, eller lämnar ett visst område, som man själv har ritat in i bilden.
- Följ objekt, denna funktion gör precis som det låter. När ett objekt (t.ex. en bil eller en person, kommer in i bilden zoomar kameran in och vrider sig sedan så att den följer efter objektet till dess att det går utanför en viss markering.
- Räkna personer, kameran kan räkna hur många personer (eller fordon) som passerar en ritad linje i synfältet, eller som går in eller ut ur ett ritat område etc...
- Kvarlämnade objekt / saknade objekt, detta är en funktion som detekterar och larmar om någonting lämnats kvar i ett visst område av bilden - eller om någonting försvunnit ur ett visst område i bilden.

Klarar kameran identifiering?

Det finns en industristandard för att bestämma om bilden från en kamera har tillräckligt många pixlar kvar i en persons ansikte på ett visst avstånd. På alla våra kameror kan du se vid vilket avstånd de klarar av att lämna en bild som är tillräckligt bra för att klara en identifiering av en person. Givetvis är vi konservativa i vår angivelse, det är alltså inte några framräknade "skrytsiffror"...
Se också länken till sidan "Jämför bildkvalitet" i rubriktexten här ovan.

Vad är skillnaden mellan 2.8mm, 4mm osv?

Siffrorna 2.8mm, 4mm, 6mm osv. som kan finnas i rubriken på många tillverkares kameror avser brännvidden på kamerans lins.

Vad innebär detta rent praktiskt, och vad är skillnaden? Jo, brännvidden styr i sin tur vilken vinkel som kameran kan se, alltså hur mycket kameran ser åt sidorna eller uppåt/nedåt. Det kan jämföras med en optisk zoom på en kamera, där en högre siffra gör att du ser ett smalare område, men kommer närmare det du fokuserar på. Vilken lins du behöver hänger alltså ihop med om du vill täcka ett bredare område eller om du hellre vill använda kamerans upplösning i ett mindre område, se även rubriken om optisk eller digital zoom för mer information.

En lins på 2.8mm ger oftast en kameravinkel runt 100-110 grader. Därmed kan man placera kameran i ett hörn, och den täcker garanterat längs med båda väggarna. En kamera med 4mm täcker ett område inom en smalare vinkel, oftast ca 75-90 grader, men gör å andra sidan att man zoomar in lite närmare objektet.

Kamerans placering

Den tänkta placeringen styr vilken typ av kamera du skall välja, och kombinationen kan vara helt avgörande för både bildkvalitet och täckningsområde. Några kontrollfrågor som du bör tänka över innan du bestämmer dig för vilken kamera du behöver:

- Behöver du kunna övervaka i mörker? Att en kamera benämns "dag & natt" behöver inte betyda att den gör det på ett bra sätt på det avstånd just din placering har.

- Kan kameran placeras så att den är svår att nå men ändå har fri sikt över det område du vill kunna övervaka?

- Är kameran placerad så att du undviker motljus, eller behöver du en kamera som kan kompensera för detta?

WiFi eller kabel?

I professionella installationer används i princip alltid kabelanslutna kameror då det ger en säkrare och mer stabil överföring med mindre risk för att någon "hackar sig in" till kameran. Både kabalanslutna och WiFi-kameror har dock sina fördelar, och för att göra rätt val kan det vara bra att tänka igenom hur kamerorna kommer att placeras och vad man vill prioritera. Vill man ha maximal säkerhet skall alltid kabelanslutna kameror användas, och det gör vi också själva i alla våra installationer om inte kunden har väldigt speciella önskemål. WiFi-kameror behöver inte någon nätverkskabel, men å andra sidan behöver det finnas ett vägguttag med ström i närheten. Om någon sedan drar ur kontakten så slutar kameran att fungera.

Fördelar med WiFi-anslutna kameror:
- Lätt att installera och koppla upp till ett befintligt trådlöst nätverk, så länge det finns ett vägguttag med ström i närheten av kamerans tänkta placering.
- Lätt att flytta runt för att övervaka en ny plats, så länge det finns ett vägguttag där kameran skall placeras

Fördelar med våra kabelanslutna kameror:
- Inget vägguttag behövs för kameran – strömmen kommer via nätverkskabeln som du kan dra själv, utan el-behörighet
- Övervakningen kan fortsätta under en tid även om någon bryter strömmen till fastigheten, genom att du lägger till en extra strömförsörjning till ditt system
- Svårare att ”hacka” sig in i systemet eftersom kommunikationen mellan kameran och inspelningsenheten går via kabel i stället för WiFi

Vilken typ av kamera skall jag välja?

Övervakningskameror brukar namnges som Bullet, Dome, Fisheye m.m. Beroende på hur kameran skall placeras finns det fördelar och nackdelar med de olika typerna.

DOME
Dome-kameror är vanligast för montage i tak, men de kan med fördel även placeras på väggar. En dome-kamera har framför allt två fördelar: Det kan vara svårt att avgöra åt vilket håll linsen är riktad och därigenom skapas osäkerhet för en eventuell inkräktare. Den är också svår att täcka över tack vare den rundade formen, vilket i kombination med att de ofta är vandalskyddade skapar en god möjlighet att fånga en inkräktare på bild när de försöker skada kameran.

BULLET
Dessa tub-liknande kameror är vanliga när man monterar kameran på en vägg. Fördelen är att det är lätt att rikta om kameran när man väl satt upp den, och att den har en avskräckande effekt när den syns tydligt. Idag finns även ett stort sortiment av s.k. "mini-bullets" som är mer diskreta och lämpliga för privatbostäder. Ytterligare en fördel är att eftersom linsen är placerad vinkelrätt mot glaset minimeras reflexer i bilden. Nackdelen är att det är relativt lätt att täcka över kameran tack vare formen (om man når upp till den).

FISH-EYE
Kameror med 180 graders synfält både horisontellt och vertikalt. Oftast gjorda för att placeras i ett tak, och därigenom på ett diskret sätt täcka upp ett helt rum. Fördelen är alltså täckningsområdet, men nackdelen är att det brukar vara svårt att identifiera personerna på bilden.

PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
En s.k. PTZ-kamera används ofta utomhus och placerad högt upp. Denna kameratyp kan vridas runt sin egen axel både horisontellt (PAN) och vertikalt (TILT), vilket gör att det är lätt att följa efter objekt som rör sig över en större yta - såsom en parkeringsplats eller liknande. I kombination med att de ofta har en bra optisk ZOOM gör det att en enda kamera kan övervaka ett mycket stort område. Dessutom har många modeller ett helautomatiskt läge så att kameran helt själv följer efter och zoomar in/ut på olika objekt efter de inställningar man gjort vid installationen.

Att övervaka i mörker

De senaste åren har det dykt upp ett otal övervakningskameror som kan övervaka även i mörker, och oftast benämns de som "dag & natt" i produktspecifikationerna. Utvecklingen går rasande fort, men det kan vara en enorm skillnad mellan två olika kameror, och tyvärr får man nog säga att priset på kameran ger en aning om hur pass bra bild den klarar av att ge i totalt mörker. En normal "dag & natt"-kamera kan kanske ge en relativt OK bild i svartvitt på några meters avstånd, medan en professionell mörkerkamera kan ge högkvalitativa färgbilder i totalt mörker och på stora avstånd. I många fall kan en riktig mörkerkamera ge nästan lika bra bilder i totalt mörker som om det vore fullt dagsljus!

Oavsett kamera så är även placeringen avgörande för hur bra bild du får i mörker. En kamera med mycket bra mörkersyn kan exempelvis ge en dimmig känsla om det finns väggar eller tak nära kameran som reflekterar IR-ljus.

Zoom - optisk eller digital?

Många undrar över skillnaden mellan optisk och digital zoom. Digital zoom måste ju vara bättre, den är ju liksom…..digital? När det gäller zoom är det många gånger precis tvärtom, och här skall vi försöka förklara varför.

Tänk dig ett vanligt rutat A4-papper. Alltså ett papper fullt av små rutor om ungefär 5x5 mm. Rita nu någonting på pappret genom att fylla i rutorna med olika färger, observera att en ruta måste vara helt fylld av en färg. Du har alltså ungefär 40 rutor i bredd och 60 rutor på höjden att laborera med, och använder du hela pappret bör du alltså kunna rita någonting man lätt känner igen. Detta motsvarar en bild med en viss upplösning, eftersom alla digitala bilder består av ett visst antal ”pixlar”, vilket i vårt exempel då motsvaras av rutorna på pappret.

Nu skall vi zooma – och vi börjar med det vi kallar för digital zoom.
Vad är då digital zoom? I princip kan man säga att en digital zoom är detsamma som att klippa ut en liten del av bilden och sedan förstora upp den. Vad innebär det då för bilden? I praktiken innebär det att antalet pixlar – eller rutor på pappret – som skall skapa bilden blir betydligt färre. Tänk dig det du ritade på pappret, och tänk sedan att det befinner sig långt bort, och på din bild bara får ta upp ca 5x5 cm i mitten av pappret. Sedan gör du varje ruta mycket större så att dessa 5x5 rutor till slut tar samma plats som hela A4-pappret. Du har då ett A4 med 5x5 rutor att fylla i för att rita samma sak– i stället för de tidigare 40x60 rutorna – och nu blir det svårare att kunna se vad du ritat..?

Med optisk zoom fungerar det annorlunda. Vi utgår ifrån att du har samma A4-papper med ca 40x60 rutor där du ritat din bild. Om du nu vill zooma in så tar du en kikare och tittar på objektet genom den, så allt runt omkring försvinner ur bilden. Sedan tar du samma papper som tidigare och ritar av det du ser i kikaren på dina 40x60 rutor. Enkelt uttryckt kan man alltså säga att med en optisk zoom har du kvar alla pixlar i den synliga bilden även när du zoomar in, och då kan alla pixlar användas till det område som du vill kunna se i bilden i stället för allt annat runt omkring. För att kunna få samma detaljer att synas med digital zoom behöver kameran i så fall ha en upplösning som är flera gånger så stor.