CYBERSÄKERHET

 

Vid diskussioner om kameraövervakning hos blivande kunder kommer vi ofta in på integritetsfrågan - som i våra ögon är tätt kopplad till säkerhetsfrågan i ett större perspektiv, och då kanske främst cybersäkerhet.

Ungefär vart femte företag har råkat ut för en cyberattack, och fortfarande efter mycket lång tid har inte ens hälften av företagen helt lyckats återställa systemen och dess data. Hur skulle er verksamhet klara sig om ni inte kom in i era system? Hur blir det med förtroendet hos era kunder om kundregister, offerter, avtal eller annat plötsligt sprids utanför den krets som skall ha tillgång? Med ganska enkla medel kan du som småföretagare höja tröskeln för dataintrång. Första steget är att inse att hackning och cyberattacker idag är ett reellt hot, och därför ta de första små stegen i säkerhetsarbetet.

Seeyou samarbetar med specialister inom cybersäkerhet, och kan genomföra en översyn i samband med planering och installation av kamerabevakning eller larm.